MAS GmbH Logo

Afdruk

MAS GmbH
Humboldtstraße 18
50171 Kerpen

Telefoon: +49 2237 928468-0
Fax: +49 2237 928468-99
Internet: www.mas-service.eu
E-mail: info@mas-service.eu

Plaatselijke rechtbank: Köln, 42606 
Identificatienummer omzetbelasting: DE201502901 
Bedrijfsleiders: Andreas Barndt, Simone Barndt

Verantwoordelijk voor inhoud en beeld: Andreas Barndt
Concept, ontwerp, teksten, programmering, onderhoud: www.agence-koeln.de

De onderneming MAS GmbH, vertegenwoordigd door de directeuren Simone Barndt en Andreas Barndt (hierna "wij", "onze", enz. genoemd), is als aanbieder van inhoud volgens §5 lid 1 van het Staatsverdrag inzake mediadiensten en §5 van de Teledienstenwet verantwoordelijk voor de eigen inhoud, die onze website in overeenstemming met de algemene wetten voor gebruik ter beschikking stelt.

Inhoud
De inhoud van deze pagina's is zorgvuldig bewerkt en gecontroleerd. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie.

Aansprakelijkheidsclaims tegen ons met betrekking tot materiële of immateriële schade, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door onjuiste of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover ons geen aantoonbaar opzettelijke of grof nalatige schuld treft. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor delen van de site of de gehele site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie ervan te staken.

Links
Er moet onderscheid worden gemaakt tussen onze eigen inhoud en kruisverwijzingen ("links") naar inhoud van andere aanbieders. Door middel van de kruisverwijzing stelt onze website in dit verband inhoud van derden ter beschikking die als link is gemarkeerd. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor deze externe inhoud als wij daarvan positieve kennis hebben (dus ook van illegale of strafbare inhoud) en het voor ons technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik daarvan te verhinderen (§5 Para. 2 Medienste-Staatsvertrag).

Links zijn altijd "levende" (dynamische) verwijzingen. Hoewel wij de externe inhoud hebben gecontroleerd op mogelijke civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid toen de link voor het eerst werd gemaakt, zijn wij niet verplicht de inhoud waarnaar onze website verwijst voortdurend te controleren op veranderingen die tot nieuwe aansprakelijkheid zouden kunnen leiden.

Alleen wanneer wij vaststellen of door anderen worden geïnformeerd dat een bepaalde aanbieding waarnaar wij een link hebben geplaatst, aanleiding geeft tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, zullen wij de verwijzing naar deze aanbieding verwijderen, voor zover dit technisch mogelijk en voor ons redelijk is. De technische mogelijkheid en redelijkheid wordt niet beïnvloed door het feit dat het illegale of strafbare aanbod vanaf andere servers toegankelijk is, ook nadat de toegang vanaf onze homepage is verboden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, beschikbaarheid, juistheid en nauwkeurigheid van de gelinkte pagina's, hun aanbiedingen, links of advertenties. Wij zijn niet aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder niet voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de op de gelinkte pagina's aangeboden informatie. Wij hebben er geen invloed op of de exploitanten van de gelinkte websites de voorschriften inzake gegevensbescherming naleven.